Řidičské oprávnění skupiny D - Autoškola Barto

„Chceš-li umět řídit auto, naučí Tě Autoškola Barto!“
Title
Přejít na obsah
Řidičské oprávnění skupiny D   
 
opravňuje k řízení motorového vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
 
Podmínky pro přijetí do výuky a výcviku:
 • věk 24 let
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B nebo C
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 
Výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 
Minimální rozsah výuky a výcviku:
 
Teoretická část:
 • 10 hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodiny: výuka teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina: výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodina: opakování a přezkoušení
 
Praktická část:
 • 14 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Jedna Vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.
 
Zkouška:
Závěrečná zkouška se skládá v prostorách Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, platný ŘP, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.
 
Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla

Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
Návrat na obsah