ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "C + E" - Autoškola Barto

„Chceš-li umět řídit auto, naučí Tě Autoškola Barto!“
Title
Přejít na obsah
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ PRO SKUPINU "C + E"   
 
opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg a  jízdní soupravy zařazená do skupin B+E a C1+E.
 
Podmínky pro přijetí do výuky a výcviku:
 • věk 21 let (18)
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • platná žádost o řidičské oprávnění
 • má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje
 • žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel
 • není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem
 
Výuka a výcvik:
Délka výcviku závisí na časových možnostech a schopnostech žadatele (přibližně dva měsíce). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut.
 
Rozsah výcviky a výcviku skupiny C+E:
 
Teoretická část:
 • 1 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina : opakování a přezkoušen

Praktická část:
 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 
Jedna vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.
Zkouška:
Závěrečná zkouška se skládá v prostorách Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, platný ŘP, a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.
 
Zkoušky jsou rozděleny do 3 částí:
 • zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
 • zkouška z praktické jízdy
 • zkouška z ovládání a údržby vozidla
 
Výcvik všech skupin je možné zahájit již 6 měsíců před dosažením uvedeného věku, ke zkouškám však lze nastoupit nejdříve den po dovršení věku!
Návrat na obsah