Rozšíření řidičského opravnění z B na B+E - Autoškola Barto

„Chceš-li umět řídit auto, naučí Tě Autoškola Barto!“
Title
Přejít na obsah
Rozšíření řidičského opravnění z B na B+E
 
opravňuje k řízení jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující  3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg a nepřevyšuje  7 000 kg).

Podmínky pro přijetí do výuky a výcviku:
 • dosažený věk 18 let
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíců
 • nesmí mít zákaz řízení motorových vozidel nebo nesmí mít 12 bodů,
 • nesmí mít řidičský průkaz z jiného členského státu EU
Rozsah výcviky a výcviku skupiny B+E:
 
Teoretická výuka:
 • 1 hodina: výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
 • 1 hodina: opakování a přezkoušení

 
Praktická výuka:                                                                                                    
 • 8 hodin: výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
 
Jedna vyučovací hodina výcviku i výuky trvá 45 minut.
 
Zkouška:
Závěrečná zkouška se skládá v prostorách Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Žadatel musí mít s sebou platný občanský průkaz, popřípadě ŘP, pokud jej vlastní a kopii dokladu o zaplacení zkoušky na magistrátu.
 
Zkouška je rozdělena do 2 částí:
zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (1 test- 25 otázek)
zkouška z praktické jízdy
Návrat na obsah